Nieuws 25-5-2011: Landen Domino; 'n gevaarlijk dominospel

Alhoewel het onderwerp van Anno Domino vrij luchtig, het is tenslotte een spelletje bestaat er ook een gevaarlijke versie van domino. Wij noemen het landen domino. Het is een zeer gevaarlijk dominospel op een van de hoogste niveau; namelijk landelijk.

In de papieren telegraaf van enkele dagen geleden, deel financieel werd al aangegeven dat een topbankier het domino effect van de eurolanden vreest. Ference Lamp van de SNS Reaal bank gaf hierbij zijn mening over het financiële probleem in de eurolanden. Opmerkelijk punt is dat hij aangeeft dat het failliet gaan van Griekenland er niet voor zal zorgen dat de economie klapt maar het kan wel zorgen voor een domino effect.

Iets verderop heeft men het al over het omvallen van Spanje. Stel je eens voor wat een domino-effect dat op andere landen kan hebben. Al veel eerder gaf ene Nouriel Roubini, welke professor aan de universiteit van New York is, aan dat de begrotingscrisis van Ierland van knap een jaartje geleden zich zal overplanten naar Portugal. Dit land kampt al enige tijd met behoorlijk ernstige schulden. Het lijkt erop dat het domino effect dus van meerdere kanten afkomt.

Welk land er ook failiet gaat, de andere landen zullen onder bepaalde condities deze landen te hulp moeten schieten. Mocht dit niet gebeuren; het failliet gaan van een landenstaat blijft vrijwel nooit tot binnen de landsgrenzen beperkt. In het geval van Griekenland, Spanje en Ierland zou hiermede in potentie het doodsvonnis van de Euro geveld kunnen worden. Na het dominoeffect ineens en monetaire chaos in heel Europa. Met hier wederom een gevaarlijk dominospel doordat de  politieke stabiliteit van het gehele continent in gevaar kan komen.